บริษัทบุญรอดฯ ห่วงปัญหาปากท้อง เร่งจ้างงาน-สร้างอาชีพ ผ่านโครงการ “สิงห์อาสา” ทั่วประเทศ

ตามที่คุณ ปิติ ภิรมย์ภักดีได้บอกไว้ว่า “นี่คือนโยบายเร่งด่วนในการบรรเทาความเดือดร้อน แก้ปัญหาปากท้องและสร้างอาชีพให้ทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ โดยเริ่มต้นเลยทันทีผ่าน 3 โครงการเร่งด่วน ซึ่งอาสาสมัครที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสวัสดิการอาหารทุกคน

และยังมีโครงการด้านการเกษตรที่สิงห์อาสาทำร่วมกับศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านสิงห์อาสา 4 จังหวัด รวมถึงโครงการฝึกทักษะวิชาชีพที่ทำร่วมกับเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยจะเปิดอบรมฟรี เพื่อให้ผู้ที่มาเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวต่อไป”

#singhacorporation #FoodFactors #สิงห์อาสา