สิงห์อาสามอบอาหารแช่แข็งและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา Food Factors ร่วมกับ สิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี

ได้นำอาหารแช่แข็ง Made By TODD พร้อมตู้แช่แข็ง ข้าวรีทอร์ทจาก Food Factors และน้ำดื่มสิงห์ ส่งมอบให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดูแลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันทีมสิงห์อาสาได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในส่วนของอาหารแช่แข็งและน้ำดื่มสิงห์นั้น สิงห์อาสาได้นำส่งมอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน