รังสรรค์และคัดสรร ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

Food Factors Co., Ltd.

ฟู้ด แฟคเตอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางด้านอาหารครบวงจร ตั้งแต่การผลิต บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ไปจนถึงธุรกิจร้านอาหารหลากหลายประเภท เพื่อสร้างสินค้าและบริการด้านอาหารที่เปี่ยมคุณภาพออกสู่ท้องตลาด ควบคู่กันไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง และ ลงทุนในธุรกิจอาหารคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและสากล

about-vision-img_01

เป้าหมายและภารกิจหลัก

คือ การรังสรรค์และคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

about-vision-img_02

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการคัดสรรสินค้าและให้บริการ ในธุรกิจอาหาร

about-vision-img_03

พันธกิจ

เป็นผู้ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากล และส่งมอบสู่ผู้บริโภคในตลาดโลก

ส่งมอบคุณภาพอาหาร และบริการที่ครบวงจร

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทย

Official Timeline

Our History We Are Proud Of
2453
พระยาภิรมย์ภักดี ได้ริเริ่มทำธุรกิจเดินเรือ เรียกว่า "เรือเมล์ขาว" เพื่อข้ามไปมาระหว่างฝั่งธนบุรีและกรุงเทพฯ โดยตั้งเป็นบริษัทบางหลวงจำกัด
2474
พระยาภิรมย์ภักดี ได้พบมิสเตอร์ไอเซนโฮเฟอร์ ผู้จัดการห้างเพาส์ปิกเคนปัก และได้ลิ้มรสเบียร์เยอรมันแล้วถูกใจ และคิดว่าน่าจะทำขายในเมืองไทยได้ จึงยื่นหนังสือขออนุญาตตั้งโรงต้มกลั่นเบียร์แห่งแรกของประเทศไทย
2476
จดทะเบียนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2476 โดยการก่อสร้างโรงเบียร์แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม บริษัทบุญรอดฯ เปิดตัวเบียร์ยี่ห้อโกลเด้นไคท์และสิงห์ ในเดือนกรกฎาคม ขายราคาขวดละ 32 สตางค์
2561
บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ด้วยวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจสินค้าและบริการด้านอาหารครบวงจร โดยจับมือร่วมกับบริษัทลินฟ้อกซ์ โฮลดิ้งส์ ประเทศออสเตรเลีย บริษัททางด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียแปซิฟิก ต่อยอดธุรกิจใหม่ด้านซัพพลายเชน
2562
ในปี 2562 บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนกว่า 90% ของ ซานตา เฟ่
close
type characters to search...
close
บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด

หนึ่งในธุรกิจ เสาหลัก ในเครือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ที่สร้างและลงทุนในธุรกิจอาหาร ตั้งแต่การผลิต, บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ไปจนถึงธุรกิจร้านอาหารหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายหลักคือการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งตลาด ในประเทศและตลาดโลก