WILD HONEY PROJECT 2020

WILD HONEY PROJECT 2020 โครงการที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด เชฟก้อง – ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร สิงห์อาสา และกลุ่มชาวบ้านในชุมชนพื้นถิ่น “ชาวปกาเกอะญอ” แห่งบ้านห้วยหินลาด

ครั้งนี้บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของ น้ำผึ้งป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ จึงต้องการร่วมรักษา พัฒนา เพิ่มพื้นที่ป่า และยังถือเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน จึงได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำ “หนังสือมธุกร” ผลผลิตจาก “โครงการน้ำผึ้งป่า” ที่ทาง “เชฟก้อง” ดูแลส่งเสริมพัฒนา โดยรายได้ของการจัดจำหน่าย “หนังสือมธุกร” ทั้งหมดจะถูกนำไปพัฒนาพื้นที่อนุบาลประชากรผึ้งและพื้นที่การเรียนรู้ “การเก็บน้ำผึ้ง” เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป

“หนังสือมธุกร” หรือ “หนังสือน้ำผึ้งป่ามธุกร พ.ศ. 2562” คือ เรื่องราวของผืนป่า ผึ้งป่า และคนเก็บน้ำผึ้ง กว่าที่จะเป็น “น้ำผึ้งป่า” และผึ้งหลากหลายสายพันธ์ ได้แก่ ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง ผึ้งชาญโรง และผึ้งมิ้น ภายในหนังสือจะมี “น้ำผึ้งป่า – Royal Honey Bee” น้ำผึ้งป่าร้อยเปอร์เซนต์ ไม่มีการผสมเจือปนหรือสารแต่งกลิ่นใดๆ เกิดจากการจับตัวเป็นผลึกแข็ง จากดอกกวาวเครือแดงในป่า ทำปฏิกิริยากับน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาของ “ชาวปกาเกอะญอ” แห่งบ้านห้วยหินลาด

เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการนี้ ทางบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด จึงได้จัดงาน “Chef’s Table By Chef Kong (LOCUS)” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ Made By TODD Pop Up Restaurant (EST.33 สาขา CDC) เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและสร้างประสบการณ์ผ่านมื้ออาหาร โดยมี “น้ำผึ้งป่า” เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อร่วมส่งเสริมอาชีพ “หาน้ำผึ้งป่า” ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ถือเป็นการช่วยสร้างรายได้และรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและเผยแพร่เรื่องราวของ “น้ำผึ้งป่า” ให้คนทั่วไปได้รับรู้อีกด้วย

FoodFactors #BoonrawdBrewery #สิงห์อาสา #Locusnativefoodlab

close
type characters to search...
close
บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด

หนึ่งในธุรกิจ เสาหลัก ในเครือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ที่สร้างและลงทุนในธุรกิจอาหาร ตั้งแต่การผลิต, บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ไปจนถึงธุรกิจร้านอาหารหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายหลักคือการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งตลาด ในประเทศและตลาดโลก