รังสรรค์และคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ส จำกัด

บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ส จำกัด

Food Valley

Food Valley

นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรแห่งแรกของไทยและภูมิภาคเอเซียน

 ที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่าง สิงห์คอร์เปอเรชั่น, สถาบันอาหาร, SME BANK และ สสว. บนพื่นที่รวมประมาณกว่า 2,000 ไร่ ที่จังหวัดอ่างทอง

บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด
และ
บริษัท เฮสโก ฟู้ด จำกัด

บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เฮสโก ฟู้ด จำกัด

โรงงานผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

เช่น GMP , Haccp,Halal , BRC เป็นต้น โดยมีลูกค้าเป็นแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เช่น Made By TODD , Minor Food Group , King Power , Sodexo , ALDI เป็นต้น 

Food Innovation
Center

Food Innovation Center

ศูนย์นวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนาสินค้าด้านอาหาร

ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีเครื่องมือที่ถูกออกแบบเฉพาะ พร้อมทีมงานมืออาชีพ พร้อมรองรับลูกค้าหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท เอสคอมพานี จำกัด

บริษัท เอสคอมพานี จำกัด

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารเจ้าของแบรนด์ Est.33 , Farm Design , และ Kitaohji เป็นต้น

Food Valley
นิคมอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรแห่งแรกของไทยและภูมิภาคเอเซียน
 ที่ได้รับความร่วมมือกันระหว่าง สิงห์คอร์เปอเรชั่น, สถาบันอาหาร, SME BANK และ สสว. บนพื่นที่รวมประมาณกว่า 2,000 ไร่ ที่จังหวัดอ่างทอง
บริษัท เฮสโก โซลูชั่น จำกัด

บริษัท เฮสโก ฟู้ด จำกัด
โรงงานผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาด ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
เช่น GMP , Haccp,Halal , BRC เป็นต้น โดยมีลูกค้าเป็นแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เช่น Made By TODD , Minor Food Group , King Power , Sodexo , ALDI เป็นต้น 
FOOD INNOVATION CENTER
ศูนย์นวัตกรรมในการวิจัยและพัฒนาสินค้าด้านอาหาร
ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีเครื่องมือที่ถูกออกแบบเฉพาะ พร้อมทีมงานมืออาชีพ พร้อมรองรับลูกค้าหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
บริษัท เอสคอมพานี จำกัด
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารเจ้าของแบรนด์ Est.33 , Farm Design , และ Kitaohji เป็นต้น
Previous
Next

สื่อเผยแพร่