ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท เอส คอมพานี จำกัด

EST Company

บริษัท คิตะโอจิ จำกัด

KITAOHJI

บริษัท เคที เรสเตอรองท์ จำกัด

KT Restaurant

ร้านอาหารพันธมิตร

Food Retail Partner
close
type characters to search...
close
บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด

หนึ่งในธุรกิจ เสาหลัก ในเครือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ที่สร้างและลงทุนในธุรกิจอาหาร ตั้งแต่การผลิต, บริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ไปจนถึงธุรกิจร้านอาหารหลากหลายประเภท โดยมีเป้าหมายหลักคือการได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งตลาด ในประเทศและตลาดโลก